Mimo obaw przedsiębiorców, dotyczących sprawnego funkcjonowania systemu elektronicznego KPO, Ministerstwo po raz kolejny zapowiada, że oba będą gotowe na czas. Zarówno moduł dotyczący sprawozdawczości jak i ewidencji.  Zgodnie z zapisami w nowelizacji ustawy nastąpi to już od 1 stycznia 2020.

To oznacza, że wraz z początkiem nowego roku czekają nas poważne zmiany w zakresie Kart Przekazania Odpadów (KPO).

Nowelizacja ustawy zakładała kolejne zmiany, które miały być wprowadzane stopniowo, i jak twierdzi minister, mają prowadzić do zmniejszenia szarej strefy. Celem jest zwiększenie kontroli ministerstwa środowiska nad całym procesem przekazania, transportu, odbioru i składowania odpadów.

W związku z tym, 24 stycznia 2018 roku został uruchomiony Elektroniczny rejestr BDO i był to pierwszy element przygotowujący do zmian sprawozdawczości w zakresie odpadów.

Nowy moduł BDO – panel do elektronicznego wystawiania kart przekazania odpadów.

Od maja bieżącego roku obowiązują nowe wzory dla kart przekazania odpadów (KPO), również dla karty zbiorczej, a od 1 stycznia 2020 roku ma zostać uruchomiony nowy moduł w bazie BDO. 

Wspomniany moduł będzie służył do gromadzenia szczegółowych informacji dotyczących zbierania odpadów. Dlatego będą do niego wprowadzane informacje dotyczące ilości,  transportu i docelowego miejsca ich przewożenia, przekazania i składowania odpadów. 

W ten sposób, Ustawodawca, uszczelnienia system gospodarki odpadami i próbuje wykluczyć sytuacje, w których firmy odbierające, potwierdzały fikcyjne przetwarzanie odpadów. Ostatecznie jednak odpady  lądowały w lasach / innych przypadkowych miejscach.
Dodatkowym atutem funkcjonowania panelu ma być poprawa jakości przekazywanych danych dotyczących odpadów – np.brak oszustw na wagach nasypowych.

Dzięki elektronicznemu wystawianiu dokumentów przekazania odpadów, Inspekcja Ochrony Środowiska będzie miała bezpośredni dostęp do danych odpadowych. To daje możliwość kontroli w realnym czasie tego, co dzieje się z nimi na każdym etapie procesu przekazywania, w trakcie transportu czy przyjęcia odpadu.

Niestety system do tej pory nie został włączony i nie ma możliwości sprawdzenia jak działa „nowe KPO”. Przedsiębiorcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że ustawodawca postara się,
by system działał bezproblemowo.

Jeśli potrzebujesz pomocy w bezbłędnym wypełnieniu wniosku do BDO – zapraszamy do kontaktu.
Jeśli nie masz jeszcze możliwości zalogowania się do systemu by sprawdzić w praktyce jak działa nowe KPO w elektronicznym systemie – zapraszamy do zostawienia swojego adresu e-mail w formularzu. 

Stworzyliśmy przewodnik, który pomaga bez problemów poruszać się po nowym systemie elektronicznej ewidencji odpadów.  
Wierzymy, że dzięki niemu bez trudu wystawisz swoje pierwsze „nowe” KPO !

Jeśli z kolei, chcesz nawiązać regularną współpracę z rzetelnym odbiorcą odpadów przemysłowych – zapraszamy do kontaktu z ZEME Sp.z o.o.

Elektroniczna karta przekazania odpadu – już za miesiąc kolejne zmiany KPO.

Dodaj komentarz