Nowy moduł w bazie BDO

Wg zapowiedzi Ministerstwa, 1 stycznia 2020 roku zostanie uruchomiony nowy moduł w bazie BDO – elektroniczna Karta Przekazania Odpadu. Będzie on służył do zbierania informacji dotyczących ilości odpadów, miejsca ich przewożenia, transportu i przekazania. W związku z tym będzie konieczne przekazanie bardziej szczegółowych danych dotyczących każdego transportu.

Mimo, że nowy moduł w bazie BDO nie jest jeszcze dostępny dla użytkowników i nie ma możliwości przetestowania go, można przeglądając zapisy ustawy przygotować się na to, jakie dane będziemy musieli rejestrować w systemie. 

Kto przygotowuje Kartę Przekazania Odpadu?

Kartę Przekazania Odpadu zawsze przygotowuje posiadacz odpadów, czyli firma przekazująca odpady, i to on ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jej wypełnienie.

To przekazujący również numeruje dokumenty według swojego wzorca.

Co więcej, dane podawane na Kartach przekazania odpadu ( KPO ) obowiązujących do końca bieżącego roku, pozostaną również do uzupełnienia w systemie.

Które dane na Karcie Przekazania Odpadu nie zmienią się?

Dane wszystkich stron przekazania odpadów, numery ich wpisów w bazie BDO i adresy, pozostają bez zmian. 
Również wypełnienie wszystkich danych dotyczących samych odpadów, kody i wagi – bez zmian.

Dodatkowe informacje w elektronicznej Karcie Przekazania Odpadu

Ustawa jednak zobowiązuje do każdorazowego podania dodatkowych informacji w elektronicznej karcie przekazania odpadów: 

  • Niezbędne będzie podanie imienia i nazwiska osoby sporządzającej dokument.
  • Dla pełnej kontroli transportu w czasie rzeczywistym, potrzebna będzie data i godzina rozpoczęcia transportu odpadów i ich dostarczania. Na każdym etapie wymaga się także elektronicznego potwierdzenia na kolejnych etapach transportu, przez kolejnych wykonawców.
  • Do wpisania będą też obowiązkowe numery rejestracyjne pojazdu (lub zespołu pojazdów) przewożącego przekazane odpady.

Miejmy nadzieję, że ustawodawca zadba o to by system, do którego za każdym razem będziemy musieli wprowadzać te wszystkie informacje, będzie stale udoskonalany. Do tego stopnia by z czasem zautomatyzować część procesu i jak największą ilość wpisywanych parametrów. Na stronie ministerstwa można już obejrzeć film szkoleniowy dotyczący wypełniania elektronicznego KPO.

Jeśli cenisz sobie swój czas, a Twoja Firma potrzebuje co najmniej kilku odbiorów odpadów w miesiącu – zapraszamy do współpracy. nie będzie już zbiorczych KPO. Ponad to każdą Kartę Przekazania Odpadu, przed jej wystawieniem będzie musiał zatwierdzić również Przejmujący odpad. Dlatego proponujemy usługę outsourcingu KPO.

Karta Przekazania Odpadu – od 1 stycznia 2020, więcej danych o odpadach pod kontrolą.

Dodaj komentarz